Bezpieczeństwo Na Drodze

Jak alkohol wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Spożywanie alkoholu przez uczestników ruchu drogowego jest jedną z głównych przyczyn groźnych wypadków. Poruszanie się pojazdami wymaga sprawności fizycznej, psychicznej, a także zachowania wysokiej orientacji i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Tylko w pełni trzeźwy kierowca sprosta tym wymaganiom. Spożycie alkoholu, nawet w najmniejszych ilościach jest powodem zmian i zakłóceń funkcji psychofizycznych u człowieka. Nawet kiedy człowiek jest przekonany o swoim świetnym samopoczuciu doskonałej formie – po wypiciu  alkoholu w nagłych sytuacjach na drodze np. przy wbiegnięciu dziecka na pasy dla pieszych – opóźniona reakcja i rozkojarzenie spowodowane alkoholem są często przyczyną wypadku. Udowodniono iż alkohol powoduje: stan euforii, który zachęca kierowców do przyspieszonej jazdy; zawężenie pola widzenia; pogorszenie oceny odległości, szerokości oraz ryzyka; obniżenie refleksu.

 

W przepisach prawa rozróżnia się dwa stopnie odurzenia alkoholem:

  • stan po spożyciu alkoholu – 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi lub 0,1 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu;

  • stan nietrzeźwości – stężenie alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila lub powyżej 0,25 mg w wydychanym powietrzu.

 

Prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest traktowane jako przestępstwo i grozi za to kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Kierowca będzie poddany badaniom na zawartość alkoholu w organizmie jeżeli:

  • organ kontroli ruchu drogowego ( np. Policja ) będzie podejrzewał iż kierujący pił alkohol lub zażył podobnie działający środek,

  • w razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym ktoś poniósł śmierć lub został ranny.

 

Zawartość alkoholu we krwi – jest określana najczęściej w promilach  (1 promil oznacza 100 mg alkoholu w 1 dl (decylitrze) krwi). Najbardziej wiarygodne wyniki w zakresie zawartości alkoholu we krwi daje laboratoryjne badanie krwi. W następnej kolejności są to wyniki alkomatu, który jednak określa zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Zawartość alkoholu we krwi wykorzystywana jest przez policję w sposób określony przez prawo karne.

Zawartość alkoholu we krwi a zachowanie

Wpływ zawartości alkoholu we krwi na zachowanie

Zawartość alkoholu

Typowy objaw

0,3‰

rozproszona uwaga

0,8‰

pobudliwość, upośledzenie koordynacji ruchowo-wzrokowej, obniżony krytycyzm

1,5‰

zaburzenia równowagi, błędy w logicznym myśleniu, opóźnienie czasu reakcji, agresywność, brawura

2‰

zaburzenia mowy, senność, obniżenie kontroli zachowania i poruszania się

4‰

senność, możliwość zapadnięcia w śpiączkę

4-5‰

zatrucie, śmierć (dawka śmiertelna ma charakter orientacyjny, znane są przypadki przeżycia przy o wiele większych dawkach)