Bezpieczeństwo Na Drodze

Przewóz zorgranizowanych grup młodzieży i dzieci

PRZEWÓZ OSÓB1. Ogólne warunki zezwalające przewóz osób pojazdem

 • Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym.

 • Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

 • W pojeździe nie podlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu,

 • Ukończone 21 lat leżeli kierowca pojazdu samochodowego wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przewożenia osób (np. taksówką osobową) lub przewozi powyżej 5 osób łącznie z kierowcą.2. Przewóz pojazdem zorganizowanych grup dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat

 • Pojazd przeznaczony do tego celu powinien być oznaczony z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej, które w warunkach niedostatecznej widoczności powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego.

 • Podczas wsiadania lub wysiadania dzieci i młodzieży kierujący tym pojazdem obowiązany jest włączyć światła awaryjne.

 

3. Przewóz osób niepełnosprawnych pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do tego celu

 • Oznakowanie takiego pojazdu przez umieszczenie z przodu i z tyłu kwadratowej tablicy barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, wykonanej z materiału odblaskowego.

 • Podczas wysiadania lub wsiadania osoby niepełnosprawnej kierujący tym pojazdem obowiązany jest włączyć światła awaryjne.

 

4. Przewóz osób motocyklem (i motorowerem)

 • Kierujący motocyklem (lub motorowerem) oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać hełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. Tego przepisu nie stosuje się do motocykli fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.

 • W razie przewożenia dziecka w wieku do 7 lat motocykl (również z przyczepą) i motorower nie przekraczać prędkości 40 km/h.

 

5. Warunki zezwalające przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

 • Pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób.

 • Osoby nie znajdują się między ładunkiem a kabiną kierowcy.

 • Osoby przewożone są na miejscach siedzących.

 • Pojazd nie przekracza 50 km/h.6. Przewóz osób w przyczepie

 • Zabrania się przewóz osób w przyczepie

 • Wyjątki zezwalające przewóz osób w przyczepie:

  • Dopuszcza się przewóz dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy.

  • Dopuszcza się przewóz konwojentów, drużyn rolniczych i osób wykonujących czynności ładunkowych w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy pod warunkiem, że:

  • liczba przewożonych osób nie przekracza 5,

  • osoby stojące trzymają się uchwytów,

  • osoby nie znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy,

  • prędkość zespołu pojazdów nie przekracza 20 km/h.

Uwaga: Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki.