Bezpieczeństwo Na Drodze

Pojazdy uprzywilejowane

Pojazd uprzywilejowany wyróżnia się na drodze:

-wysyłaniem sygnałów świetlnych za pomocą niebieskich świateł błyskowych;

-sygnałem dźwiękowym o zmiennym tonie;

-charakterystycznym malowaniem pojazdu (zdecydowana większość);

Pojazdami  uprzywilejowanymi są również wszystkie pojazdy, które jadą w kolumnie, na której początku i końcu jadą pojazdy uprzywilejowane (które dodatkowo wysyłają czerwone, błyskowe sygnały świetlne).

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego może, jeżeli zachowa szczególną ostrożność, nie stosować się do przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych w razie, gdy:

-bierze udział w akcji ratowania życia, zdrowia ludzkiego, lub mienia; konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego; albo w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych;

-pojazd wysyła sygnały dźwiękowe i świetlne jednocześnie; jeżeli pojazd się zatrzyma nie musi używać sygnału dźwiękowego;

-pojazd ma włączone światła mijania lub drogowe.

 

Pozostali uczestnicy ruchu powinni ułatwiać pojazdom uprzywilejowanym przejazd – zjeżdżając im z drogi czy zatrzymując się na poboczu.