Bezpieczeństwo Na Drodze

Prawidłowe zatrzymanie i postój

Zatrzymanie:

Zatrzymanie pojazdu to unieruchomienie pojazdu ze względu na warunki drogowe, lub przepisy. Zatrzymaniem pojazdu jest również jego unieruchomienie nie wynikające z powyższych przyczyn, ale trwające nie dłużej niż jedną minutę. Zatrzymaniem auta nie wynikającym z przepisów ruchu czy też warunków drogowych może być np. wysadzenie pasażera.

 

Postój:

Postojem nazywamy sytuację, kiedy auto zostaje unieruchomione, nie ze względu na przepisy czy warunki drogowe na dłużej niż 1 minutę.

 

Jeżeli zatrzymamy się przed znakiem Stop, przed czerwonym światłem, lub w celu ustąpienia pierwszeństwa – jest to zatrzymanie wynikające z przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że zatrzymanie i postój pojazdu jest dozwolone w miejscach i w takich warunkach, gdzie nie spowoduje zagrożenia, niebezpieczeństwa czy utrudnień dla innych kierowców, a także wtedy gdy zatrzymany pojazd jest dostatecznie widoczny z bezpiecznej odległości.

 

 

Jeżeli zatrzymujemy pojazd na jezdni musimy ustawić auto blisko jej krawędzi, równolegle do niej - chyba że znaki wskazują inaczej.

W celu postoju poza strefą zabudowaną należy postawić auto, jeżeli tylko to możliwe, poza jezdnią.

 

Zatrzymywanie jest zabronione:

 

 • na przejazdach kolejowych, tramwajowych, na skrzyżowaniach, a także nie bliżej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

 • w tunelach, na mostach i wiaduktach;

 • na pasie między jezdniami;

 • ma drodze dla rowerów;

 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej, a także w miejscach gdzie zmusilibyśmy innych kierujących do najechania na linię ciągłą;

 • na przejściach dla pieszych i na przejazdach dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m. od tych miejsc;

 • na jezdni przy linii przerywanej, która wyznacza krawędź jezdni, a także na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;

 • w odległości nie przekraczającej 10 m do przedniej strony znaku czy też sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;

 • przy lewej krawędzi jezdni, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o nie dużym ruchu;

 • bliżej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek komunikacji publicznej, a na przystanku z zatoczką – na całej jej długości;

 • bliżej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej strony ma tylko jeden pas ruchu;

 

Postój jest zabroniony:

 

 • w miejscach gdzie postawione auto utrudni wjazd lub wyjazd ( bramy, garaże, parkingi );

 • w miejscu gdzie postawione auto utrudni  wyjazd czy dostęp do innego zaparkowanego pojazdu;

 • w strefie zamieszkania w innych miejscach niż specjalnie wyznaczone do parkowania;

 • przed i za przejazdem kolejowym, na długości od słupka wskaźnikowego z jedną kreską do przejazdu kolejowego;

 • dla pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 16 t lub długości przekraczającej 12 m – na obszarze zabudowanym poza wyznaczonymi w tym celu parkingami;Zatrzymanie i postój na chodniku – kołami jednego boku czy też przedniej osi - aut o masie max. 2,5 t jest dozwolone jeżeli:

 

 • na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymywania się czy też zakaz postoju;

 • pozostawimy dla pieszych szerokość chodnika minimum 1,5m oraz nie utrudnia im ruchu;

 • nie utrudnimy i nie tamujemy ruchu pojazdów na jezdni;

 

Całe samochody osobowe, motocykle, motorower i rowery mogą być zatrzymane i postawione na chodniku przy krawędzi jezdni – tylko pod warunkiem gdy dla pieszych pozostanie min. 1,5 m i możliwość swobodnego poruszania się.

 

Inne pojazdy, o masie do 2,5 t mogą parkować w całości na chodniku tylko w odpowiednio oznakowanych miejscach. Jest to znak „Parking”, a także często schemat przedstawiający sposób parkowania np. parkowanie równoległe.

 

Pojazd może zostać usunięty z drogi, a koszt usunięcia pokryje jego właściciel jeżeli:

 

 • został postawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch, zagraża bezpieczeństwu;

 • nie posiada tablic rejestracyjnych, jego stan wskazuje iż nie jest używany długi czas;

 

Pojazd może być unieruchomiony blokadą kół przez policję lub straż miejską kiedy nie utrudnia ruchu i nie powoduje niebezpieczeństwa, ale jest pozostawiony w nieodpowiednim miejscu.