Technika Kierowania

Włączanie silnika

Prawidłowe uruchomienie silnika polega na:

włączeniu urządzenia rozruchowego, ( nie we wszystkich autach jest to konieczne – w zależności od rodzaju zapłonu silnika ),

ustawieniu dźwigni skrzyni biegów w położeniu neutralnym ( jeżeli mamy na zewnątrz temperaturę poniżej zera – dodatkowo wciskamy sprzęgło ).

włączyć rozrusznik ( powinno to trwać od 5 do 10 sekund ),

kiedy silnik zacznie pracować, rozrusznik wyłączyć,

kiedy silnik jest już wystarczająco nagrzany można stopniowo wyłączać urządzenie rozruchowe ( jeżeli je wcześniej włączyliśmy ),

Nie wolno uruchamiac silnika w zamkniętych pomieszczeniach. Jest to niebezpieczne gdyż silnik  wydziela dwutlenek węgla i inne gazy toksyczne, a wchłania tlen.