Znaki i Sygnały Drogowe

Znaki dodatkowe

Wyświetlono: 9 z 9

(G-1a)

słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

(G-1b)

słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

(G-1c)

słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni

(G-1d)

słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni

(G-1e)

słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni

(G-1f)

słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni

(G-2)

sieć pod napięciem

(G-3)

krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym

(G-4)

krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym