Znaki i Sygnały Drogowe

Tabliczki do znaków drogowych

Wyświetlono: 9 z 51

(T-1)

odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

(T-1a)

odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

(T-1b)

długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu

(T-2)

długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

(T-3)

koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

(T-3a)

koniec miejsca przeznaczonego na postój

(T-4)

liczba zakrętów

(T-5)

początek drogi krętej

(T-6a)

rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszcza się na drodze z pierwszeństwem)