Znaki i Sygnały Drogowe

Znaki uzupełniające

Wyświetlono: 9 z 29

(F-1)

przejście graniczne

(F-2)

przekraczanie granicy zabronione

(F-2a)

granica państwa

(F-3)

granica obszaru administracyjnego - na granicy województwa

(F-3a)

granica obszaru administracyjnego - na granicy powiatu

(F-3b)

granica obszaru administracyjnego - na granicy gminy

(F-3c)

granica obszaru administracyjnego - miasto na prawach powiatu

(F-4)

nazwa rzeki

(F-5)

uprzedzenie o zakazie