Znaki i Sygnały Drogowe

Znaki zakazu

Wyświetlono: 9 z 47

(B-1)

zakaz ruchu w obu kierunkach

(B-2)

zakaz wjazdu wszelkich pojazdów

(B-3)

zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem jednośladów

(B-3a)

zakaz wjazdu autobusów

(B-4)

zakaz wjazdu motocykli

(B-5)

zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej, niż  3,5 t

(B-5 wariant)

zakaz wjazdu poj. ciężarowych o dopuszczalnej masie większej, niż określono na znaku (tu: 6 t)

(B-6)

zakaz wjazdu ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych

(B-7)

zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą