O portalu

PORTAL TWOJE PRAWKO

powstał, aby pomóc osobom przymierzającym się do zrobienia kursu prawa jazdy w wyborze najlepszej Szkoły Jazdy w ich okolicy, korzystającej z nowoczesnego interaktywnego oprogramowania i interaktywnych aplikacji, które zapewnią im komfort w nauczaniu, dostęp do nowoczesnych technik i materiałów szkoleniowych, niespotykaną wygodę w umawianiu jazd, obsłudze płatności i ustalaniu egzaminów. Portal zapewnia również merytoryczną pomoc na najwyższym poziomie wszystkim zarejestrowanym instruktorom i wykładowcom pracującym w Szkołach Jazdy, a reklamodawcom daje dostęp do szerokiego grona przyszłych klientów - kursantów. Zapraszamy do codziennego aktywnego korzystania z naszego portalu. 

 

PORTAL TWOJE PRAWKO

został zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-26-136/12-00 w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, NSRO 2007-2013 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w maju 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 463330,00 zł 
Poziom dofinansowania ze środków publicznych: 70%