Aktualności

Łatwiejsza rejestracja pojazdów z UE

2015-01-13

Mniej formalności i niższe koszty przy pierwszej rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej

Mniej formalności i niższe koszty przy pierwszej rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej. 1 stycznia 2015 roku zniesiony zostanie obowiązek przedkładania zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub potwierdzającego brak takiego obowiązku.

Zmiana związana jest z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Uchyla ona przepisy (art. 72 ust. 1 pkt 8 i ust. 1a) ustawy Prawo o ruchu drogowym, które nakładały obowiązek dostarczania zaświadczenia z urzędu skarbowego.

Komentarze
Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz
Pozostało znaków 1000