Aktualności

Nowe przepisy od 18-05-2015

2015-05-21

Najwięcej emocji wokół zmian w przepisach, które wchodzą dzisiaj w życie, wnosi kwestia zatrzymywania prawa jazdy. Kierowcy, którzy w terenie zabudowanym przekroczą prędkość o 50 km/h z miejsca stracą prawko na trzy miesiące.

Od 18-05-2015 wchodzą nowe przepisy.

Nowe przepisy to reakcja władzy na statystyki wypadków, szczególnie w terenie zabudowanym. Według danych policji to właśnie tam dochodzi do trzech czwartych wszystkich wypadków, w których na utratę zdrowia i życia narażeni są piesi oraz rowerzyści. Dotychczasowe próby polepszenia sytuacji niewiele wniosły, dlatego przyszedł czas na radykalizację działań.

Zatrzymanie prawa jazdy

Najwięcej emocji wokół zmian w przepisach, które wchodzą dzisiaj w życie, wnosi kwestia zatrzymywania prawa jazdy. Kierowcy, którzy w terenie zabudowanym przekroczą prędkość o 50 km/h z miejsca stracą prawko na trzy miesiące. Należy pamiętać, że 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zaczyna biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty). Jeżeli w tym czasie dana osoba znów wsiądzie za kółko i zostanie zatrzymana do kontroli, to okres zatrzymania prawa jazdy zostanie przedłużony do sześciu miesięcy. Kolejny raz skutkuje całkowitym odebraniem uprawnień. Okazuje się, że nie tylko za prędkość stracimy obligatoryjnie prawo jazdy. Kierowca, który przewozi w swoim samochodzie większą liczbę osób niż wskazuje dowód rejestracyjny, musi się liczyć na trzy miesiące bez możliwości wsiadania za kółko. W ostatnim czasie miało miejsce sporo wypadków, które zwróciły uwagę na ten problem. 

Kierowanie bez uprawnień i w stanie nietrzeźwości

Kolejna duża zmiana w przepisach to zmiana kwalifikacji z wykroczenia na przestępstwo w momencie, gdy kierowca prowadzi samochód bez wymaganych uprawnień, gdy zostały one odebrane przez sąd lub w drodze administracyjnej. Przestępstwo jest zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd będzie mógł orzec całkowity zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymany samochód będzie odholowywany na koszt właściciela. W ostatnich latach statystyki dotyczące pijanych kierowców utrzymywały się na podobnym poziomie, więc dotychczasowe przepisy nie miały odpowiedniej skuteczności prewencyjnej. Według nowego prawa sędzia będzie mógł nałożyć dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, gdy kierowca zostanie drugi raz skazany za to samo przestępstwo. Za pierwszym razem prawo jazdy zostanie odebrane minimum na trzy, a maksymalnie na 15 lat. To jednak nie koniec zmian. Kierowca przyłapany na jeździe na podwójnym gazie, przy zawartości alkoholu przekraczającej 0,5 promila oprócz kary więzienia dostanie również po kieszeni. Będzie on musiał zapłacić co najmniej 5 tys. zł. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Przy drugim wyroku za to samo przestępstwo kwota zostanie pomnożona razy dwa. Kierowcy przyłapani po raz pierwszy na takim uczynku, będą mogli skrócić karę pod warunkiem instalacji urządzenia typu "alcolock". Będzie ono odblokowywać stacyjkę w samochodzie po sprawdzeniu trzeźwości. Z możliwości tej osoba będzie mogła jednak skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonej kary, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.

Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"

Lekko nie będą mieli także nowi kierowcy. Jeżeli w okresie 2 lat od uzyskania prawa jazdy popełnią przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodują wypadek lub wsiądą za kółko w stanie nietrzeźwości) to muszą się liczyć z utratą uprawnień. To samo dotyczy popełnienia trzech wykroczeń, które będą zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym, kierowca wsiądzie za kierownicę po spożyciu alkoholu lub przekroczy prędkość powyżej 30 km/h. Akurat to rozwiązanie będzie obowiązywało do 3 stycznia 2016 roku. Docelowo bowiem "młodzi kierowcy" objęci zostaną nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

Usunięcie pojazdu

Ustawa przewiduje od teraz nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów. W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem. Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.


Komentarze
Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz
Pozostało znaków 1000