Ceny Egzaminów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 października 2005 r. (Dz. U. nr 217 z dnia 31.10.2005 r. , poz. 1835) za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców oraz kandydatów na motorniczych i motorniczych, zwanych dalej osobami egzaminowanymi pobiera się opłatę w wysokości:

 

Opłata za egzamin państwowy wnoszona po kursie prawa jazdy:

 

Kategoria

Egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny

Całościowa opłata za egzamin

A,A1,A2

 30

 180

 210

 AM

 30

  140 

 170

 B

 30

 140

 170

 B1

 30

 170

 200

 BE

 -

 200

 200

 C

 30

 200

 230

 CE

 -

 245

 245

 D

 30

 200

 230

 DE

 -

 245

 245

 


 

Opłaty w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu państwowego:

 

 

Kategoria

Egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny

Całościowa opłata za egzamin

A,A1,A2

 15

 90

105

 AM

  15 

 70

 85

B

 15

 70

 85

B1

 15

 85

 100

BE

 -

 100

 100

C

 15

 100

 115

CE

 -

 122,5

 122,5

D

 15

 100

115

DE  -  122,5  122,5

W przypadku gdy na wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji, wyznaczono termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego, to:

jeżeli nie przystępuje ponownie do egzaminu, zwrotowi podlega 50% wniesionej przez nią opłaty za egzamin praktyczny,


jeżeli ponownie przystępuje do egzaminu, obowiązana jest wnieść opłatę za egzamin teoretyczny i 50% opłaty za egzamin praktyczny.


Opłaty za egzamin zwiększa się o 50%, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzaniu kwalifikacji bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.
Opłata za egzamin wniesiona na rachunek bankowy WORD przy użyciu bankowości elektronicznej wymaga uzyskania potwierdzenia przed dokonaniem zapisu na egzamin. Potwierdzenie takie można uzyskać telefonicznie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu w wydziale księgowości od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 , najwcześniej w następnym dniu roboczym po złożeniu dyspozycji przelewu.
W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, opłatę:

1. zwiększa się o 50% - w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym uprzednio terminie;


2. za egzamin praktyczny zmniejsza się o 50% - w przypadku gdy termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczono na wniosek osoby egzaminowanej, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego.

 

Opłatę wniesioną w wysokości określonej odpowiednio za pełny egzamin lub egzamin praktyczny zmniejsza się o 50%, jeżeli osoba egzaminowana nie zgłosiła się na egzamin w wyznaczonym terminie lub , mając wyznaczony termin egzaminu praktycznego, uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego i rezygnuje z ponownego przystąpienia do egzaminu. Kwota zmniejszenia podlega zwrotowi.